• Mireia Vidal - Psicòloga General Sanitària.

Fer-los canviar de tasca o de lloc? Sí, es pot!

41 views0 comments