Honoraris visites

 

 

Psicologia infantojuvenil 

Primera visita psicologia infantojuvenil  80€

 

Visites d'avaluació psicològica 60 €

Visites setmanals de tractament psicològic 50€

 

Reeducació psicopedagògica setmanal 40€

Psicologia adults

Primera visita psicologia adults  80€

 

Visites succesives de tractament psicològic  50€

 

Psicologia online

Primera visita  60€

 

Visites setmanals de tractament psicològic 40€

Normativa visites

 

Es prega cancel·lar les visites com a mínim amb 48 hores d'antelació. 

 

 

 

 

Honoraris actualitzats a l'abril del 2021.