Honoraris visites

Psicologia infantojuvenil

Primera visita psicologia infantojuvenil 80 €

Visites d'avaluació psicològica 60 €

Visites setmanals de tractament psicològic 50 €

Reeducació psicopedagògica setmanal 40 €

Psicologia adults

Primera visita psicologia adults 80 €

Visites successives de tractament psicològic 50 €

Psicologia online 

Primera visita 70 €

Visites setmanals de tractament psicològic 50 €

Normativa visites

Es prega cancel·lar les visites com a mínim amb 48 hores d'antelació.