Avaluació i diagnòstic

Realitzem l'avaluació i el diagnòstic tant de les dificultats d'aprenentatge com els problemes emocionals i de conducta del teu fill.  

Reeducació psicopedagògica.

En una reeducació tractem de potenciar les habilitats que es troben per sota del rendiment potencial del nen per tal que pugui assolir el màxim d'autonomia en un futur. El que fem és incidir sobre un conjunt de destresses de forma individualitzada.

Què tractem?

 

 • TDA/H.

 • Trastorns de l'aprenentatge o dificultats en la lectoescriptura.

 • Trastorns del llenguatge.

 • Altes capacitats.

 • Discapacitat intel·lectual/ Intel·ligència límit. 

 • Trastorn de l'espectre autista.

 

Què treballem?

 

 • L'atenció

 • Percepció

 • Memòria

 • Comprensió de textos

 • L'estimulació i estructuració del llenguatge

 • La velocitat lectora

 • La resolució de problemes matemàtics

 • L'agilitat en el càlcul

 • La motricitat fina

 • Tècniques de relaxació i control de la impulsivitat

 • Establiment d'unes pautes per controlar la conducta

 • Habilitats socials i comunicatives

 • Planificació i organització

Materials adaptats en funció del nivell de capacitats i de les dificultats d’aprenentatge.

 

Coordinació amb el psicòleg o tutor del centre escolar per realitzar el seguiment i les adaptacions pertinents durant tot el curs.

 

Assessorament a pares.

Teràpia individualitzada.

Totes aquelles dificultats que no formen part o no estan directament vinculades amb làmbit escolar. D'entre les quals destaquem:​​

 • Pors.

 • Angoixa i preocupació excessiva.

 • Malsons i terrors nocturns.

 • Eneuresi i encopresi.

 • Problemes de conducta.

 • Baixes habilitats socials o problemes de relació.

 • Baixa autoestima.

 • Depressió o baix estat d'ànim.

 • Gelosia.

 • Obsessions i compulsions.

 • Dificultats en l'expressió i gestió de sentiments.

Please reload

CONTACTA'NS

C/Gorina i Pujol, 109, 2n 1a, Sabadell. 

Telf. 657693163

 

Consulta autoritzada pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya E08598711

   SEGUEIX-NOS

 • Instagram
 • Yelp - Psicóloga infantil
 • Facebook
 • Psicología infantil sabadell

 Creado con Wix.com