top of page
Ancla 1

Atenció primerenca.

Els primers anys de vida són claus per a la detecció de possibles dificultats en el desenvolupament de l'infant en diverses àrees principals com són: La cognició, la motricitat, el desenvolupament socioemocional, la comunicació i la conducta adaptativa. Una bona detecció precoç és un factor predictor de bon pronòstic. És per aquest motiu que oferim un servei de detecció de possibles signes d'alerta entre els 4 i 5 anys d'edat així com tractament, seguiment i acompanyament amb els pares.

Signes d'alerta significatius:

No respon al nom.

No s'orienta quan li faig una crida d'atenció.

Poc contacte ocular.

Dificultats en la parla.

Control d'esfínters molt tardà.

Juga sol/a i s'aïlla, té poc interès per nens de la seva edat.

No busca a l'adult.

Escàs joc simbòlic i imaginatiu.

Signes d'irritabilitat intensa.

Acostuma a desobeir.

Conducta disrruptiva a l'escola o a casa.

Poc desenvolupament del joc social.

Dificultats per

No senyala per demanar alguna cosa.

Escàs somriure social.

​Té interessos molt restringits.

Dificultats o mancances en les destresses motrius.

Molt baixa tolerància als canvis.

Si el teu fill/a presenta alguns d'aquests signes d'alerta consulta amb un professional especialitzat en el desenvolupament infantil.

Psicologia infantil i juvenil.

Detectem, tractem i assessorem sobre dificultats emocionals, de conducta i d'aprenentatges dels 6 anys fins als 17.

Oferim tractament i supervisió de cada cas particular per tal de facilitar pautes, eines i tota mena d'ajudes per a pares, així com també coordinació amb altres professionals per tal d'abordar de forma conjunta les següents dificultats:

TDA/H.

TEA.

Trastorns de l'aprenentatge.

Intel·ligència límit.

Trastorns d'ansietat.

Pors.

Trastorns de l'estat d'ànim o baix estat d'ànim.

Baixa autoestima.

Pobres habilitats socials o mancances en les relacions.

Trastorn de conducta.

Trastorn Negativista Desafiant.

Alteracions de conducta.

Problemes en el control dels esfínters (eneuresi i encopresi).

Alteracions emocionals i conductuals derivades de malaltia inflamatòria crònica intestinal (Crohn i Colitis ulcerosa) o dolor crònic.

bottom of page