top of page

El cervell humà no està preparat per llegir.


El Doctor Fernando Cuetos, Catedràtic de Psicologia de la Universitat de Ovidedo obria la jornada d'orientadors el passat 17 d'abril al COPC amb la frase " el cervell humà no està preparat per llegir" i és que llegir és una tasca realment molt complexa.

L'entrenament en la lectura comença entre P-5 i el primer curs de la primària i s'exté fins més enllà de la secundària, de fet els adults a hores d'ara continuem interioritzant paraules que no havíem llegit anteriorment.

Però per què hi ha nens que tenen tantes dificultats?

En un inici es creia que existien un seguit de deficiències de tipus sensorial que provocaven alteracions en el correcte reconeixement de les lletres. Més endavant aquesta postura es va abandonar. En l'actualitat es creu que existeix algun paràmetre bàsic de l'audició (senyal auditiva) que impedeix als nens amb dislèxia a desenvolupar els correctes sons de les grafies. Bàsicament els costa discriminar sons, i per tant també acaba repercutint en el ritme i l'entonació d'un text.

El que s'ha d'entendre és que la lectura consta de varis processos el més bàsic és la identificació de les lletres. Un segon pas és l'assignació d'un so a la grafia i per últim, atribuir un significat a la paraula. El que afirma el Dr. Fernando Cuetos és que els nens amb dislèxia el procés d'assignació so - grafia es troba afectat ja que existeixen disfuncions a l'hora de distingir sons, la qual cosa comporta que el nen no llegeixi adequadament la paraula i per tant li resulti impossible formar-se una correcta representació mental amb el seu corresponent significat.

Què passa a nivell neurològic?

Se sap que durant el desenvolupament embrionari es produeixen desordres en la migració de certes neurones cap al còrtex degut a l'alteració de 3 gens.

Els estudis han demostrat que nens amb dislèxia tenen diferent activació neuronal.

Se sap que a mesura que esdevenim lectors experts l'àrea del cervell destinada a reconèixer les cares es substitueix per destinar-la a la lectura.

45 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page