top of page

Procés terapèutic.

Primera visita.

A la primera visita establim el motiu de consulta i recollim tota la informació necessària per a poder realitzar una valoració de les dificultats.

Visites posteriors.

Primera presa de contacte amb l'infant o adult, establiment del vincle amb el terapeuta i posterior administració de proves  psicològiques i qüestionaris per la família i escola. 

Lliurament de resultats.

Explicació detallada dels resultats obtinguts en les proves i/o lliurament de l'informe diagnòstic. Acord d'objectius de tractament. 

Sessions de tractament.

Inici de sessions de tractament i seguiment a través de reunions amb els pares, l'escola o altres professionals.

bottom of page