top of page

Intel·ligència emocional


La intel·ligència emocional són un conjunt de capacitats per entendre, expressar i regular les nostres emocions. És molt important que estiguin ben desenvolupades ja que d'elles dependrà el nostre benestar emocional, la capacitat per gestionar els problemes de la vida i la manera en què ens relacionem amb els altres.

Engloba un conjunt de competències emocionals.

Consciència emocional

Saber indentificar, ser conscients de les nostres emocions i les dels altres.

Activitats per al desenvolupament de la intel·ligència emocional en els nens. Ed: Parramon

Regulació emocional

Capacitat per poder controlar de forma apropiada les nostres emocions.

Autonomia personal

Capacitat per reaccionar de forma adequada davant les situacions. Engloba l'autoestima, els pensaments postitius, l'optimisme i la responsabilitat.

Habilitats socioemocionals

Capacitat per mantenir bones relacions amb els altres.

Habilitats per a la vida i el benestar emocional

Actuar de forma responsable sempre tenint en compte les conseqüències dels nostres actes, l'autocontrol i regulació de les emocions per tal de porder gaudir d'una vida emocionalment equilibrada i sana.

33 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page